Zdravstveno pismenost

Zdravstvena pismenost je sposobnost razumevanja in sprejemanja ustreznih zdravstvenih odločitev v vsakodnevnem življenju doma, v skupnosti, na delovnem mestu, v zdravstvu, gospodarstvu in v politiki (http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/hl_kickbusch.pdf). Je del zdravstvene, socialne in splošne kulture ter pozitivno vpliva na potenciale posameznikov, okolij