Inštitut EMONICUM, zavod za aktivno in zdravo življenje
Šmartinska cesta 47, SI-1000 Ljubljana, Slovenija