Spreminjanje navad o »ne gibanju« je še težje, kot spreminjanje prehranskih navad. Osebe, ki se redno gibljejo, ob tem porabijo energijo, zato so pri prehrani bolj sproščene kot neaktivne osebe. Povprečna starost oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 je več kot 60 let. Zelo pogosto gre v teh letih za pridružene bolezni, kot so srčno popuščanje, pretekli kardiovaskularni zapleti, težave z zadihanostjo, ki jim botruje povišana telesna masa, okvare sklepov, revma ipd. Vsemu temu navkljub lahko razumemo, zakaj je telesna nedejavnost tako velik izziv. Vendar telesna dejavnost vodi v boljši nadzor sladkorne bolezni ter zmanjšanje tveganja za zaplete in srčno-žilno in skupno umrljivost. Program telesne vadbe naj bo zato individualen glede na telesno zmogljivost, zdravljenje z zdravili, prisotnost in težavnostno stopnjo zapletov sladkorne bolezni, želje in cilje posameznika ter pričakovane koristi vadbenega programa.

 • Življenjski slog naj bo čim aktivnejši (uporabljajte stopnice, vozite se s kolesom, po opravkih pojdite peš).
 • Vsak dan naredite čim več korakov.
 • Poiščite način gibanja, ki vam je v veselje.
 • Telesno nedejavni izvajajte namensko telesno dejavnost vsaj 10 minut skupaj, s ciljem postopno doseči 30 minut telesne dejavnosti na dan (npr. 3-krat po 10 minut, 2-krat po 15 minut ipd.).
 • Postopno povečajte pogostost izvajanja telesne dejavnosti do vsaj 150 minut zmerno intenzivne ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden, kar lažje dosežete tako, da ste aktivni večino dni v tednu (vsaj 3–5 dni) vsaj 30 minut dnevno.
 • Poleg aerobnih aktivnosti (hoja, kolesarjenje, plavanje) 2–3-krat tedensko izvajajte vaje za krepitev večjih mišičnih skupin (npr. roke, noge, trup) za ohranjanje optimalne mišične mase in kostne gostote.
 • 2 do 3‒krat na teden izvajajte vaje za moč (z lastno težo, utežmi, ipd.).
 • 2 do 3‒krat tedensko izvajajte vaje za boljše ravnotežje zaradi preprečevanja morebitnih padcev in zlomov kosti v poznejših letih.
 • Čas neprekinjenega sedenja skrajšajte na 30 minut. Sedenje prekinjajte s stojo, hojo ali telesnimi vajami (npr. raztezne vaje, vaje za krepitev mišic ipd.).
 • Izvajajte tehnike sproščanja (dihalne tehnike, mišična relaksacija, predstavljanje pomirjujočega kraja ipd.), s čimer se zmanjšata napetost in stres ter odložite skrbi.
 • Ozavestite pomen dobrega spanca in krajšega počitka čez dan.
 • Poskrbite za zdravo telesno maso s pomočjo telesne dejavnosti in primerne prehrane.

Nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2 so nastala pod okriljem delovne skupine, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje. Priporočila so nastala na podlagi znanstvenih raziskav in dokazov ter usklajenih skupnih stališč strok na različnih ravneh zdravstvenega varstva, ki so vključene v svetovanje osebam s sladkorno boleznijo. Pri nastajanju priporočil so sodelovale naslednje institucije: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronaži, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano, Slovensko združenje za klinično dietetiko, Diabetološko združenje Slovenije, Katedra za družinsko medicino in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vir: https://www.prehrana.si/moja-prehrana/drugi-prehranski-nasveti/sladkorna-bolezen-tipa-2

Ključna priporočila o telesni dejavnosti za osebo s sladkorno boleznijo tipa 2